Namangan Institute of Engineering Technology

Yangi kirib kelgan 2019 yil muborak bo'lsin.

Namangan Institute of Engineering Technology

2018 - The year of support for effective entrepreneurship, innovative ideas and technologies

Structure

Rektor

Mamatkarimоv Оdiljоn Оxundadayevich

Fizika-matematika fanlar doktori

Qabul kunlari:

Sеshаnbа
14:00 - 16:00

Phone:

+998 69 228 10 07

Faks:

+998 69 228 76 75

 • Organize implementation of laws of the Republic of Uzbekistan, Decrees and Orders of the President, Resolutions of the Oliy Majlis and the Cabinet of Ministers in the field of education and training;
 • Ensuring the training of qualified, highly-qualified professionals capable of managing business in a market-oriented, high moral-ethical, independent way of thinking;
 • Organization of preparation of highly qualified personnel based on the state educational standards;
 • Ensure the fulfillment of the tasks specified in the Law on Education of the Republic of Uzbekistan and the National Program for Personnel Training in Higher Education Institutions;}
 • Identify the competencies of all departments in the higher education institution, planning of their activities, co-ordinate, manage, and prepare qualified personnel for managerial positions in higher education institutions and recruitment;
 • Providing material and moral incentives for employees, ensuring social protection, applying disciplinary sanctions;
 • Control over the formation and effective use of higher education incomes;
 • Arranging scientific research, increasing their effectiveness and broad implementation of research results, ensuring higher education, science and industry integration;
 • Creation, translation and publication of textbooks and teaching materials in accordance with the Concept of Creating a New Generation of Textbook for the Continuous Education System;
 • Organization and effective use of advanced forms of teaching and learning, including distance learning, new pedagogical and information and communication technologies;
 • Guiding spiritual, educational and educational work, forming a national idea in staff and students;
 • Admission, dismissal, restoration, compliance with the internal procedures of the student's, master's and intern-researcher-researchers' institutes;
 • Professional development of professors and teachers;
 • Organizing and providing other types of living conditions for students, trainee researchers, scientific and pedagogical staff, and ensuring their social protection;
 • Ensuring constant control over the quality of the faculties and departments activity, teaching process, lectures, practical and laboratory classes, training and production practices, and other types of training;
 • Organization of activities aimed at identifying trends and perspectives of the field of training prepared by specialists of the educational institution (scientific-practical conferences, participation in international conferences, creation of conditions for use of information space, science-technology, technology development, information materials) Providing state educational standards, curricula, textbooks, and research orientation;
 • Development of marketing services, organization of cooperation agreements for the purpose of studying demand and supply of educational directions and specialties, studying of graduates' actual employment, and training of specialists;
 • Development and implementation of measures to strengthen and develop the material and technical basis of higher education institutions, guidance of the Academic Council of the higher education institution, perfection of the structure of the higher education institution, organization, liquidation, change of structural subdivisions;
 • Developing scientific and creative contacts with foreign partners, ensuring investment and grants involvement, setting up a joint venture (department, research center, scientific research, projects, etc.);
 • Cooperate with public organizations, trusteeship boards and other similar non-governmental organizations;
 • Ensure the implementation of other tasks identified by the competent authorities in the management of the educational process.

1963 yil 19 aprel kuni Namangan vilоyati, Uychi tumani, Uychi qishlоg’ida tavallud tоpgan. 1989 yili Toshkent davlat universiteti hozirgi (Mirzо Ulug’bek nоmidagi O’zbekistоn Milliy universiteti) Fizika fakultetining Yarimo’tkazgichlar va dielektriklar fizikasi mutaxassisligi bo’yicha tamоmlagan. 1993 yili nоmzоdlik va 2003 yili dоktоrlik dissertatsiyalarini himоya qilgan. О.О.Mamatkarimоv 1989-1990 yillari Tоshkent Davlat Universiteti fizika fakulteti stajyor – tadqiqоtchi, 1990-1993 yillari Tоshkent Davlat Universiteti aspiranti, 1993-1996 yillari Tоshkent Davlat Universiteti fizika fakul’teti “Yarimo’tkazgichlar va dielektriklar fizikasi kafedrasi” dоtsenti, 1996-1999 yillari Tоshkent Davlat Universiteti dоktоranti, 1994-1999 yillari O’zbekistоn Milliy Universiteti Yoshlar tashkilоti rahbari (Jamоatchilik asоsida) 1999-2000 yillari O’zbekistоn Milliy Universiteti ma`naviy va ma`rifiy ishlar bo’yicha 1-prоrektоri, 2000-2004 yillari Ma`naviy-ma`rifiy va gumanitar ta`lim bo’yicha 1-prоrektоr muоvini. 2004-2009 yillari O’zbekistоn Milliy Universiteti fizika fakulteti dekani lavоzimlarida ishlagan. 2009 yil 1 iyuldan Namangan muhandislik-iqtisоdiyot instituti rektоri. О.О.Mamatkarimоvning ilmiy ishlar yo’nalishi – “Yarimo’tkazgilar fizikasi”ga оid. Ilmiy mavzusi; “Kоmpensirlangan kremniy va ular asоsidagi Shоttki baryerli strukturalarning tezоelektrik xususiyatlarni tadqiq qilish”. О.О.Mamatkarimоv 100 dan оrtiq ilmiy ishlari Hоrijiy va Respublikamizning jurnallarida hamda ilmiy anjumanlarning to’plamlarida nashr ettirilgan. 1 ta avtоrlik va 2 ta patent muallifi. To’rta o’quv va o’quv uslubiy qo’llanmalar 1 ta mоnоgrafiya chоp ettirgan.


Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor

Qayumov Ma`rufjon Usmanovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Qabul kunlari:

Seshanba, Shanba
13:00 - 15:00

Elektron pochta:

manaviyat_pro@nammti.uz

Telefon:

+998 69 228 76 83

Faks:

+998 69 228 76 75

 • Talaba yoshlar ongiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish, ma'naviy-ahloqiy tarbiya ishlarini olib borishning amaliy, ta'sirchan mexanizmlarini shakllantiradi;
 • Institutda ma'naviy-ma'rifiy tarbiya jarayonining boshqarish tizimini muntazam ravishda takomillashtirib boradi;
 • Institutda ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishlari tizimi uchun zarur me'yoriy hamda uslubiy hujjatlarni, amaliy tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi;
 • O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarni talabalarga, professor-o'qituvchilarga o'z vaqtida etkazish va har tomonlama tushuntirishni tashkil qiladi;
 • Vazirlikning ma'naviy-ma'rifiy masalalar bo'yicha qabul qilgan hujjatlarini o'quv yurti jamoasiga o'z vaqtida etkazish va ulardagi tadbirlarni bajarilishini ta'minlaydi;
 • Institutda huquqiy tarbiyani amalga oshirish va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda ishlaydi;
 • Ijtimoiy-gumanitar kafedralar o'qitadigan fanlarni uslubiy va informatsion(adabiyot, qo'llanma va boshqalar) ta'minlashni, professor-o'qituvchilar salohiyati va malakasi masalalarini o'rganadi, tegishli takliflar tayyorlaydi;
 • Talaba-yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlari uchun institutda turli to'garaklar ishini tashkillashtiradi va ularni nazorat qiladi;
 • Institutning Talabalar turar joyi sharoitlarini muntazam yaxshilash, talabalar talablariga har tomonlama javob berishini muntazam nazorat qiladi;
 • Institutning sport-sog'lomlashtirish, maishiy xizmat, ovqatlanish, madaniy xordiq chiqarish tizimlarini uzluksiz va sifatli ishlashini ta'minlash masalalarini nazorat qiladi;
 • Kam ta'minlangan, ko'p bolali oilalardan chiqqan talabalarning moddiy ahvoli haqidagi ma'lumotlarni olish va ularni ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha muntazam ish olib boradi;
 • Institutning ko'p nushali va devoriy gazetalarning muntazam chiqishini, ularda institutda amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni doimiy yoritib borilishini ta'minlaydi;
 • Fakultetlarda talabalarning ota-onalari, mahalliy hokimiyatlar, hayriya jamg'armalari, mahallalar bilan hamkorlikda olib boriladigan ishlarni nazorat qiladi;

Qayumоv Ma`rufjоn Usmanоvich 1975 yilda Namangan vilоyati Yangiqo’rg'оn tumanida tug'ilgan, o’zbek, ma`lumоti оliy, 1999 yilda Namangan Davlat universitetining tarix fakultetini tamоmlagan. Mutaxassisligi tarixchi. Siyosiy partiyaga a`zо emas. U dastlab ish faоliyatini Namangan Davlat universitetining O’zbekistоn tarixi kafedrasi o’qituvchisi lavоzimida bоshlagan. 1999-2001 yillarda shu kafedra o’qituvchisi lavоzimida faоliyat ko’rsatdi. 2001 yilda O'zR FA Tarix instituti aspiranturasi kunduzgi bo’limiga tanlоv asоsida qabul qilindi va institutning yetakchi оlimalaridan biri tarix fanlari dоktоri D.X.Ziyaeva rahbarligida «XIX asr ikkinchi yarmi –XX asr bоshlarida Xiva xоnligidagi ijtimоiy-siyosiy jarayonlar» mavzusidagi nоmzоdlik dissertatsiyasi ustida ish оlib bоrdi. 2005 yilda O'zR FA Tarix instituti kichik ilmiy xоdimi sifatida faоliyat ko’rsatgan. 2006 yil 19 yanvarda O'zR FA tarix instituti qоshidagi Ixtisоslashgan Kengashda 07.00.02 – O'zbekistоn tarixi ixtisоsligi bo’yicha nоmzоdlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himоya qildi. 2006 – 2011 yillarda NamDU «Jaxоn tarixi» kafedrasida kafedra mudiri lavоzimida faоliyat yuritdi. 2011 yil оktyabr оyidan Namangan muhandislik texnоlоgiya instituti ma`naviyat va ma`rifat ishlari bo’yicha prоrektоri lavоzimida ishlab kelmоqda.


O'quv ishlari bo'yicha prorektor

Ergashev Oybek Karimovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

Qabul kunlari:

Dushanba, Juma
11:00 - 13:00

Elektron pochta:

uquv_pro@nammti.uz

Telefon:

+998 69 228 76 69

Faks:

+998 69 228 76 71


 • O’zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari va farmoyishlari, Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasining ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasidagi qarorlarini amalga oshirishni tashkil etish;
 • Davlat ta’lim standartlari asosida o’quv, ilmiy, moliyaviy  va ma’naviy-tarbiya ishlarini tashkil etish va malakali kadrlar tayyorlashni ta’minlash;
 • Davlat ta’lim standartlariga muvofiq bilimlar mazmuni va tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan talablar majmuasini barcha dekanlar va bo’limlar, kafedra mudirlari va pedagog o’qituvchilarning to’liq bilishini ta’minlash;
 • Mutasaddi yuqori tashkilotlarning buyruqlarini, farmoyishlari va ko’rsatmalarini, o’quv – tarbiya jarayonlariga oid masalalar bo’yicha OTMsi Ilmiy kengashi qarorlari va rektor buyruqlarining bajarilishini tashkil qilish;
 • Ilg’or mamlakatlar ta’lim tizimining rivojlanish tendentsiyalarini o’rganish, “Ta’lim to’g’risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va boshqa ta’limga oid qonunlar ko’rsatilgan vazifalarni amalga oshirish borasidagi uslub va vositalarni ishlab chiqish va ularning amalga oshirilishini ta’minlash;
 • O’quv-tarbiya jarayonida o’qitishning ilg’or shakllarini, shu jumladan masofadan turib o’qitish, yangi pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish;
 • Faoliyat yo’nalishi bo’yicha takliflar tayyorlash va ishlarni tashkil etish;
 • O’quv jarayonini ta’minlaydigan bo’limlar, dekanatlar ishlarini muvofiqlashtirish, tashkil etish va nazorat qilish;
 • Bo’limlar, fakultet va kafedralar ish rejalarini tasdiqlash va ularning bajarilishini nazorat qilish;
 • O’tilayotgan darslarning sifatini oshirish, professor-o’qituvchilarning shaxsiy rejalari bajarilishini nazorat qilish va ta’minlash;
 • O’quv va ilmiy konferentsiyalarni tashkil etish, OTMsi uslubiy kengashi va pedagogik mahoratni oshirish ishlariga rahbarlik qilish, ilg’or uslubiy tajribalarni umumlashtirish;
 • O’quv-uslubiy va ilmiy ishlar materiallarini, shu jumladan, jurnallar va ilmiy ishlar to’plamlarini OTM xodimlari tomonidan tayyorlash va nashr etish jarayoni hamda OTMning barcha ta’lim va ilmiy faoliyat yo’nalishlari bo’yicha o’quv-uslubiy va ilmiy davriy nashrlar bilan kutubxona fondini to’ldirib turish bo’yicha umumiy rahbarlikni olib borish;
 • Iqtidorli yoshlarni qidirish, saralash va ular bilan ishlash jarayonlarini boshqarish va ularga ko’maklashish, talaba va stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar orasidan O’zbekiston Respublikasi Prezidenti, Navoiy, Beruniy, Ulug’bek, Zulfiya va boshqa nomdagi nufuzli stipendiya sovrindorlarini tayyorlash jarayonini boshqarish;
 • Professor-o’qituvchilar va o’quv ishiga yordamlashuvchi xodimlar shtatlari bo’yicha takliflarni ishlab chiqish, kafedralar, bo’limlarni malakali kadrlar bilan ta’minlash ishlarini tashkil etish;
 • Bo’sh lavozimlarga tanlov asosida ishga qabul qilish, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi-izlanuvchilar va magistrlarni ishga olib qolish bo’yicha takliflar tayyorlash, professor-o’qituvchilar tarkibini yaxshilash va malakasini oshirish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga rahbarlik qilish;
 • O’quv xonalaridan unumli foydalanish, auditoriya va laboratoriyalarni texnik jihozlashni takomillashtirish masalalarini ishlab chiqish;
 • Ijro intizomini buzgan xodimlarga nisbatan chora ko’rish, ular bilan shartnomani bekor qilish bo’yicha takliflar tayyorlash;
 • Ta’lim mazmunini takomillashtirish, mutaxassis-kadrlarni xalqaro talablar asosida tayyorlashni ta’minlash maqsadida xorij mamlakatlarning turdosh oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda fakultet, kafedralar tashkil etish bo’yicha takliflar tayyorlash;
 • Kafedralar, fakultet va bo’limlarning yillik faoliyati hisobotlarini o’tkazish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish, professor-o’qituvchilarning o’quv-uslubiy faoliyatini zamonaviy usullarda baholashni amalga oshirish;
 • Oliy ta’lim muassasalari bilan o’quv-uslubiy yo’nalishda doimiy hamkorlikni amalga oshirish, konferentsiya, seminarlarda professor-o’qituvchilarning faol ishtirokini ta’minlash, mahalliy hokimiyatlar bilan hamkorlikda ishlash;
 • O’rnatilgan tartibda oliy ta’lim muassasasining yillik reytingini aniqlash, tahlil qilish, faoliyatni takomillashtirishga oid ishlarni amalga oshirish;
 • Oliy ta’lim muassasasini o’rnatilgan tartibda doimiy ichki attestatsiyadan o’tkazish, tashqi attestatsiyaga tayyorlash va o’tkazishda faol ishtirok etish.

 Ergashev Oybek Karimovich 1982 yilda Namangan vilоyati Namangan tumanida tug'ilgan, o’zbek, ma`lumоti оliy, 1999 yilda Maxsus iqtisodiy yuridik litseyni, 2003 yilda Namangan muhandislik-pedagogika institutining texnologiya fakultetini tamоmlagan. Mutaxassisligi muxandis-texnolog pedagog. Siyosiy partiyaga a`zо emas. U dastlab ish faоliyatini Namangan muhandislik-pedagogika institutining Kimyoviy texnologiya kafedrasi 2003-2004 o’quv yillarida laboratoriya mudiri lavоzimida bоshlagan. 2006 yili shu kafedra assistenti lavоzimida faоliyat ko’rsatdi. 2007 yilda O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti aspiranturasi kunduzgi bo’limiga tanlоv asоsida qabul qilindi va institutning yetakchi оlimalaridan biri kimyo fanlari dоktоri, professor G.U.Raxmatkariyev rahbarligida «Fojazit tipidagi seolitlarda ion molekulyar komplekslar enertikasi» mavzusidagi nоmzоdlik dissertatsiyasi ustida ish оlib bоrdi. 2010 yilda 02.00.11 Kolloid va membranalar kimyosi ixtisоsligi bo’yicha nоmzоdlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himоya qildi. 2010-2011 yillarda O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti kichik ilmiy xоdimi sifatida faоliyat ko’rsatgan. 2011 yil Umumtexnika fanlari kafedrasi dotsenti.

 2011-2013 yillarda NamMTI «Kimyo-texnologiya» kafedrasida kafedra mudiri lavоzimida faоliyat yuritdi. 2013-2015 yillarda NamMTI «Kimyo-texnologiya» fakulteti dekani, 2015 yil 11 avgustidan Namangan muhandislik-texnоlоgiya instituti o’quv ishlari bo’yicha prоrektоri lavоzimida ishlab kelmоqda.


Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor

Obidov Avazbek Azamatovich

Texnika fanlari nоmzоdi, dotsent

Qabul kunlari:

Chorshanba, Payshanba
12:00 - 14:00

Elektron pochta:

ilmiy_pro@nammti.uz

Telefon:

+998 69 228 76 68

Faks:

+998 69 228 76 75


 • Institutda ilmiy-tadqiqot ishlarni va innovatsion faoliyatni amalga oshirishni tashkillashtiradi va boshqaradi;
 • Institutda ilmiy innovatsion faoliyatga doir ichki normativ- tashkiliy hujjatlarni ishlab chiqish va joriy qilishni muvofiqlashtiradi;
 • Institutning ilmiy-texnik sovetini tashkil qiladi va fakultet va institutning ilmiy tadqiqot ishlarini operativ boshqarishni tashkillashtiradi, ustuvor yo'nalishlarni aniqlaydi va kerakli topshiriqlarni o'z vaqtida qo'yadi va nazorat qiladi;
 • Institut olimlarini ilmiy-texnik dasturlarda, grantlar tanlovida, stajirovka, ko'rgazma, konferentsiyalar va hokozalarda qatnashishini tashkillashtiradi;
 • Institutning ilmiy-innovatsion faoliyatini tashkillashtiradi, tizilmasidagi ilmiy ishlanmalarni amalda tatbiq qilish ishlarni boshqaradi;
 • Institutning innovatsion potentsialini samarali foydalanishni ta'minlaydi va investion ilmiy ishlarni qo'llashni tashkillashtiradi;
 • Institutning ilmiy-innovatsion jarayonlari uchun moddiy-texnika bilan ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qiladi;
 • Talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini hamda ularni tanlov va olimpiadalarda qatnashishini tashkillashtiradi;
 • Institutning ilmiy va innovatsion salohiyatini amalga oshirish uchun reklama-tashviqot faoliyatlarini tashkillashtiradi;
 • Institutning Innovatsion markazini, stajer tadqiqotchi izlanuvchilar va katta ilmiy hodimlarning, shuningdek yosh olimlar kengashini operativ boshqarishni tashkillashtiradi.

 Obıdov Avazbek Azamatovıch 1999 yilda Namangan muhandislik-iqtisodiyot institutini tamomlagan. 2007 yilda Toshkent to’qimachilik va engil sanoat instituti Ihtisoslashgan Kengashida 05.19.02 – “To’qimachilik hom ashyolariga daslabki ishlov berish” ihtisosligi bo’yicha fan nomzodligi dissertatsiiasini himoia qilgan, 2010 yilda dotsent ilmiy unvoniga ega bo’lgan.

 A.A.Obidov 1999-2011 yillarda Namangan muhandislik-tehnologiya instituti ilmiy bo’lim muhandisi, aspiranti, assistenti, katta o’qituvchisi dotsenti, ilmiy bo’limi boshlig’i va dekan muovini lavozimlarida faoliyat olib borgan.

 Obidov Avazbek Azamatovich 2011 yil noyabr oyidan 2017 yil sentyabr oyigacha “Tehnologik mashina va jihozlar” kafedrasi mudiri lavozimida ishladi. 2017 yil sentyabrdan iyul oyigacha A.Obidov institut ilmiy-tadqiqot ishlari, ilmiy-pedagogik kadrlar taiyorlash hamda ilmiy salohiyatni oshirish bo’yicha ishlarni tashkil qilib keldi. 2018 yil iyul oyidan boshlab O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 maydagi PQ-3698-son Qarori asosida ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor lavozimiga o’tkazildi.

 Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor lavozimida ishlash vaqtida institutda ilmiy salohiyatni oshirish, ilmiy-pedagogik kadrlar zahirasini shakllantirish, innovatsion loyiha va ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, ilmiy-amaliy anjuman hamda seminarlar o’tkazish, horijiy olim va o’qituvchilarni taklif qilish, horijiy oliy talim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalarini tuzishda faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, Rossiya, Qirg’iziston, Hitoy, Belarus, Italiya, Janubiy Koreya, Qozog’iston, Turkmaniston, Vengriya kabi davlatlarning nufuzli oliy talim muassasalari va ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlik memorandumlari va shartnomalari imzolandi, ular asosida olimlar, professor-o’qituvchilar hamda talabalar almashinuvi yo’lga qo’yildi.

 A.Obidov iqtidorli talabalar bilan ishlash bo’yicha amalga oshirilgan ishlarda ham faol ishtirok etib kelmoqda, jumladan, uning tashabbusi bilan institutda birinchi marta talabalarning “Innovatsion g’oyalar va ishlanmalar” tanlovini tashkil etish va o’tkazish, ilmiy fikr va g’oyaga ega talabalarni tanlab olish va ularga ilmiy rahbarlar biriktirish, chet tilini mukammal biladigan talabalarni turli tanlovlarga jalb qilish, iqtidorli talabalarni rag’batlantirish mehanizmlarini ishlab chiqish kabilarni misol qilish mumkin.

 A.Obidov o’zi ham bir qator ilmiy tadqiqot ishlarida rahbar sifatida ishlagan: 2011 yilda yosh olimlar tanlovida davlat byudjetidan moliyalashtirilgan YoF-1F-001 raqamli amaliy loyiha, 2015 yilda I-2015-2-23- raqamli innovatsion loyiha muvaffaqiyatli yakunlandi. A.Obidovning doktorlik dissertatsiya mavzusi va tadqiqotlar ham shu loiyhalarga hamohang olib borilmoqda.

 A.A.Obidov o’zining ohirgi 5 yildagi faoliyati davomida 15 ga iaqin o’quv-uslubiy ishlar, ular ichida: 1 ta darslik, 2 ta monografiya, 2 ta o’quv qo’llanmalar, 4 ta ihtirolarga patent, 3 ta talabnoma, 25 dan ortiq ilmiy maqolalar chop qildi. 2015 yilda “Chigitlarni tozalash va saralash tehnologiyasini takomillashtirish”, “Korhonada pahta tolasini oshirish usullarini yaratish” nomli monografiyalari hamda Toshkent to’qimachilik va engil sanoat instituti olimlari bilan hamkorlikda “Tarmoq mashinalarini hisoblash va loiyhalash” fanidan 3 tomdan iborat darslik chop qildi. Bundan tashqari hozirgi kunda olimlar bilan hamkorlikda “Tehnologik vositalarini hisoblash va loiyhalash” nomli darslik yozib tugatildi va O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta mahsus talim vazirligi qoshidagi muvofiqlashtirish Kengashiga topshirildi.


Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

Isroilov Rustamjon Ibragimovich

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Qabul kunlari:

Dushanba, Juma
11:00 - 13:00

Elektron pochta:

moliya_pro@nammti.uz

Telefon:

+998 69 228 76 66

Faks:

+998 69 228 76 75


-O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident Farmonlari va Farmoyishlari, Oliy majlis va vazirlar Mahkamasining taьlim va kadrlar tayyorlash soxasidagi qarorlarini amalga oshirishni tashkil etish;

- Byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lar, xususan to‘lov-kontrakt shakli bo‘yicha tushayotgan daromadlarni shakllantirilishi va ulardan samarali foydalanilishi ustidan nazorat qilish.

- Institut iqtisodiy va xo‘jalik ishlarini bajaruvchi bo‘limlari ustidan umumiy rahbarlik va ularni boshqarish.

- Institut pul mablag‘laridan qonuniy, to‘g‘ri va samarali foydalanish, shuningdek:

- buxgalter hisobotlarini belgilangan muddatlarda taqdim etish va bu hisobotlarning haqqoniyligini ta’minlash;

- hisob, to‘lov va kassa intizomiga rioya etilishini nazorat qilish;

- xo‘jalik bo‘limlarida shtat intizomiga amal qilinishini nazorat qilish;

- belgilangan muddatlarda moddiy boyliklarni inventarlashtirilishini o‘tkazish, hisobdan chiqarish, balans kamomadi va debitorlik qarzlarini tugatish yuzasidan nazorat qilish;

- institut bazasiga keltirilayotgan yangi moddiy boyliklari va barcha mavjudlariga inventar raqamlarini berish, ro‘yxat asosida yiliga ikki marotaba inventarlash(xatlov)dan o‘tkazish.

- Institut moddiy-texnika bazasini tashkil etish, takomillashtirish dasturlarida ishtirok etish.

- Fakultetlar, kafedralar va boshqa bo‘limlarni o‘quv jihozlari, materiallar, apparaturalar, mebellar bilan ta’minlash hamda, xo‘jalik talablarini o‘rganish, buyurtmalarni rasmiylashtirish.

- O‘quv binolarini, xonalarni, institut hududini, va boshqa (ombor, erto‘la, chordoq, dam olish maskanlaridagi binolar)larni talab darajasida tutish va joriy, kapital ta’mirlash ishlarini boshqarish.

- Texnika xavfsizligi, yong‘in xavfsizligi va binolarning texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish, mavjud kamchiliklar va nuqsonlarni vaqtida bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash.

- Institutning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tahlil qilish.

- Tegishli tashkilotlar bilan institut obe’ktlariga xo‘jalik xizmatlarini ko‘rsatish maqsadida shartnomalar tuzish. Xo‘jalik ishlarini o‘zaro kelishuv-shartnomalari orqali hal etish.

- Talabalarning yashash sharoiti va moddiy sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish. - Moliyaviy va xo‘jalik masalalari bo‘yicha rahbarlik.

Reja-moliya, hisob-kitob, xo’jalik va rektor va rektor buyrug'i asosida biriktirilgan boshqa bo’limlar ishini boshqarish hamda muvofiqlashtirish. Qurilish-ta`mirlash, obodonlashtirish ishlarini tashkil etish hamda boshqarish. 1962 yil 7 iyulda Namangan viloyatida tavallud topgan. Mutaxassisligi iqtisodchi, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent. 1996-2006 yillarda Namangan muhandislik-iqtisodiyot instituti iqtisod fakul teti dekani, iqtisodiyot va tadbirkorlik ishlari bo’yicha prorektor, o’quv ishlari bo’yicha prorektor, 2006-2009 yillarda Namangan viloyati hokimligining o’rta maxsus, kasb-hunar ta`limi boshqarmasi boshlig`i, 2010 yildan hozirgi vaqtgacha Namangan muhandislik-texnologiya instituti moliya va iqtisod ishlari bo’yicha prorektor lavozimlarida faoliyat ko’rsatib kelmoqda. U o’z faoliyati davomida akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va institutning iqtisodiy ahvolini yaxshilash borasida bir qancha samarali ishlar olib borgan. Bir qator ilmiy va o’quv ishlar muallifi. Hozirgi kunda institut Ilmiy Kengashi a`zosi. Tashkiliy ishlar hamkorlik aloqalarni yuqori saviyada amalga oshiradi hamda buyurtmachilar bilan ishlashda katta amaliy tajribaga ega. Ko’pgina ishlab chiqarish soha vakillari va rahbarlari bilan doimiy amaliy aloqaalarda faoliyat olib bormoqda. Oilali. To’rt nafar farzandi bor. Madaniyatli va xushmuomala inson, xodimlar orasida hurmatga sazovar rahbar. Professor-o’qituvchilar, institut xodimlari va talabalari hamda ota-onalar muammolarini diqqat bilan o’rganib yechimini topishga harakat qila oladigan tajribali rahbar. O’ziga yuklatilgan vazifalarni xodimlarning yoshi, malakasi va egallab turgan lavozimidan qat`iy nazar bajarishga jalb qila oladigan inson. Me`yoriy hujjatlar bilan ishlashda katta amaliy tajribaga ega.